معنی کلمه چرخ گوشت ارزان به انگلیسی به چه می شود؟

by کلمات مربوط به چرخ گوشت به انگلیسی in اکتبر 31, 2019

معنی کلمه چرخ گوشت به انگلیسی می شود Cheap mincer

Leave a Reply