معنی کلمه چرخ گوشت خراب به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به چرخ گوشت به انگلیسی in اکتبر 31, 2019

معنی کلمه چرخ گوشت خراب به انگلیسی می شود Impaired mincer

Leave a Reply